Драматичен театър - ЛовечДраматичен театър – Ловеч

Драматичният театър е открит на 1 август 1965 г. Спектаклите му са познати на всички любители на театралното изкуство от Ловешка област. Гастролите в страната са посрещани с интерес не само от публиката, но и от взискателната театрална критика на национални прегледи и празници. Работи с утвърдени имена в режисурата - Юлия Огнянова, Вили Цанков, Иван Добчев, Николай Поляков, Бина Харалампиева, Иван Станев, Бойко Богданов. Ловешкият театър е начало на творческия път на актьорите Иван Петрушинов, Жорета Николова, Христо Гърбов. Носител е на национални награди, сред които наградата “Константин Кисимов” за 1994 г. Салонът е с 460 места.

Директор: Биляна Петрова
Адрес: Ловеч, ул. "Търговска" 49
Телефон: 068 / 604 196

Регионален исторически музей – Ловеч
Директор: Капка Кузманова
Адрес: Ловеч, площад "Тодор Кирков" 1
Работно време: 8:00 – 17:00ч.
Телефон: 068 / 601 382


Регионална библиотека Проф. Беню ЦоневРегионала библиотека „Проф. Беню Цонев“

Директор: вр. и. д. Веселина Мончева
Адрес: Ловеч, ул. "Търговска" 47
Работно време: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00ч.;
Събота: от 9:00 до 13:00ч.
Неделя: почивен ден.
Телефон: 068 / 601 390, 0878 440 713

Библиотеката е основана през 1870г., като Началото е сложено с първото дарение от домашните библиотеки на будните граждани на Ловеч. Книгите са на български, руски, сръбски и гръцки език. От 1889 г. библиотеката работи като читалня.
През 1902 г. Председателят на читалищното настоятелство д-р Параскев Стоянов организира библиотеката по образец на парижката книжарница „Жорж Борже”, подреждането на книжния фонд става с помощта на картончета. По-късно през 1912 г. Стефан Евстатиев създава първия печатан каталог, наречен от него „Систематически каталог на книгите в библиотеката на Ловешкото читалище „Наука”, класиран според десетичната библиографическа система. Каталогът е отпечатан в Ловеч в печатницата на Стефан Рясков.
През 1952 г. се слага началото на библиотечната документация като се въвеждат нови инвентарни книги, книга за движение на библиотечния фонд, читателски карти, дневник на библиотеката.
През 1964 г. библиотеката се нанася в нова сграда и се разкриват отделите: Комплектуване, обработка и каталози, Заемна за възрастни, Заемна за деца, Обща читалня и Читалня за специалисти, Справочно-библиографски и Методичен отдел, Краезнание. Организира се националното откриване на Седмица на детската книга и изкуства за деца.
През последните 8 години се въвеждат редица нови услуги – интернет за читатели, информационен център, който предлага комплексно информационно обслужване. През 2006 г. библиотеката получава статут на Регионална библиотека.
Цени на услуги:
Издаване на читателска карта:
– Aбонамент за 12 месеца – 6,00 лв.;
– Aбонамент за пенсионери и ученици за 12 месеца – 3,00 лв.;
– Читателска карта за 1 ден – 1,00 лв.;
– Заемане на аудиовизуални материали за 24 часа – 1,00 лв.;
– Прожекция на видеофилми от фонда на библиотеката – 1,00 лв.;
– Изработване на писмени библиографски справки по желание на читателя до 3 страници /предплащане на 50 % от стойността на услугата/ – 2,00 лв.;
Ползване на Интернет:
– За 1 мин. – 0,02 лв.;
– За 1 час – 1,00 лв.;
Копирни услуги:
– Формат А4 – 0,10 лв.;
– Формат А3 – 0,20 лв.;
– Разпечатка от принтер - формат А4 – 0,20 лв.;
– Сканиране формат А4 – 0,50 лв.;
– Сканиране формат А3 – 0,70 лв.;


Художествена галерия - ЛовечХудожествена галерия "Проф. Теофан Сокеров" – Ловеч

Директор: Валентин Узунов
Адрес: Ловеч, ул. " В. Караконовски" 1
Телефон: 068/ 603 380
Fax: 068 / 601 261
Работно време:
От вторник до петък: от 10.00 до 18.00 ч., събота и неделя: от 9.00 до 17.00 ч.
Почивен ден: понеделник
Цена на билет за вход:
Граждани – 3,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери – 2,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
За посещения на деца от социалните услуги – безплатно
Цени на услуги:
При организиране на самостоятелни и колективни изложби и при продажба на авторски произведения – 10 % от продажната цена на творбата.
За ползване на изложбена зала „Вароша“ от външни организации:
Летен сезон – 30,00 лв. на час;
Зимен сезон – 50,00 лв. на час;
За ползване на постаменти, стативи, стъкла и друг реквизит на галерията – 2,00 лв. на брой за срок от 30 календарни дни;
За разлепване на рекламни материали, афиши и плакати, свързани с изяви в областта на изобразителното изкуство – 1,00 лв. на брой;
За специализирани услуги, свързани с дейността на Галерията:
Консултации, оценъчна дейност, участия в журита и други, свързани с изобразителното изкуство – 30,00 лв.;
Аранжиране извън залите на галерията – 50,00 лв.