Дата на събитието: 
вторник, November 15, 2022
Място: 
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев"
Организатор: 
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев"
Час: 
18:00