Дата на събитието: 
събота, September 28, 2019
Място: 
с. Умаревци
Организатор: 
Община Ловеч
Час: 
10.00 ч.