д-р Цветанка Николова
Ловеч ж.к. "Здравец", бл. 204, GSM: 0886 432 584

д-р Цветан Митков Чоков
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, Tел. 068 / 625 977, GSM: 0889 374 302

д-р Татяна Асенова Гюлеметова
Ловеч бул. България № 3, ет.3, GSM: 0887 663 348

д-р Таня Емилова Ликьова
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, каб.6, GSM: 0888 258595

д-р Станка Иванова Василева
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, каб.18, GSM: 0896 634 459

д-р Станимир Валентинов Косев
Ловеч гр. Ловеч, СОУ "Тодор Кирков", GSM: 0889 326 979

д-р Сергей Николаев Цветанов
Ловеч ул. "Стефан Караджа" № 43, Тел. 068 / 631 558, GSM: 0888 312 289

д-р Румяна Петрова Петракиева
Ловеч ул. Тракийска № 15, GSM: 0888 315 641

д-р Радослав Василев Цанков
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 55, ет.3, GSM: 0888 558 587

д-р Поля Ичева Петкова
Ловеч ул. "Хаджи Димитър" № 3, GSM: 0888 816 719, Тел. 068 / 657 613

д-р Николай Тотев Маринов
Ловеч гр. Ловеч, ж.к. "Младост", кв. № 13, GSM: 0886 216 409

д-р Наталия Панчева Ганчева
Ловеч ул. Цар Освободител № 45, Tел. 068 / 641 034, GSM: 0887 435 255

д-р Минко Добринов Хаджийски
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, GSM: 0887 334 411

д-р Милена Руменова Маринова
Ловеч гр. Ловеч, кв. "Гозница", ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", GSM: 0887 919 493

д-р Марияна Борисова Войславова
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 18, GSM: 0888 976 696

д-р Мариета Георгиева Ташкова
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, GSM: 0886 848 763

д-р Мариана Колева Иванова
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, GSM: 0898 593 817

д-р Маргарита Атанасова
Ловеч ул. Съйко Съев № 8А, GSM: 0887 398 043

д-р Камелия Николаева Иванова
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Ан. Кънчев" № 9, GSM: 0888 778 870

д-р Калин Георгиев Герганов
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Ал. Стамболийски" № 26, вх.А, ап.3, Tел. 068 / 604 808, GSM: 0885 839 491

д-р Ирина Любомирова Сиркова
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител" № 14, Tел. 068 / 655 443, GSM: 0888 676 443

д-р Иво Антонов Василев
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, ет.4, ст.18, GSM: 0896 647 762

д-р Иван Бочев Иванов
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Тодор Стратиев" № 1, GSM: 0886 799 852

д-р Елка Христова Колева
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Трети март" № 28, GSM: 0885 874 747

д-р Елка Петрова Герганова
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Ал. Стамболийски" № 26, вх.А, ап.3, Tел. 068 / 604 808

д-р Елена Илиева Цвяткова
Ловеч ул. Цачо Шишков № 51, Tел. 068 / 604 937

д-р Евгений Илиев Трифонов
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Цачо Шишков" № 32 и ул. "Кубрат" № 9, Tел. 068 / 604 808

д-р Додю Цоков Карабов
Ловеч гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 2, GSM: 0886 522 917

д-р Десислава Иванова Бояджиева
Ловеч ул. "Христо Ботев" № 42, Tел. 068 / 621 050, GSM: 0888 382 178

д-р Деко Петков Деков
Ловеч ул. "Търговска" № 54, Tел. 068 / 603 838

д-р Данко Христов Илиев
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, ет.2, GSM: 0899 942 088

д-р Грета Тодорова Райковска
Ловеч гр. Ловеч, бул. "България" № 3, Tел. 068 / 624 478

д-р Георги Стоянов Гетов
Ловеч бул. "България" № 3, каб.8, GSM: 0888 701 188

д-р Георги Симеонов Ликьов
Ловеч ул. Търговска № 21, Tел. 068 / 604 535, GSM: 0888 388 338

д-р Галя Митева Първанова
Ловеч ул. Търговска № 78, ет.1, GSM: 0899 942 081

д-р Величко Динков Георгиев
Ловеч гр. Ловеч, пл. "Свобода" - НТС, ет.2, ст.211, Tел. 068 / 622 474

д-р Велислав Светославов
Ловеч ул. "Търговска" № 44, Tел. 068 / 603 664

д-р Анелия Георгиева Баракова
Ловеч ул. "Търговска" № 36, ет.1, Тел. 068 / 648 025

д-р Ралица и Георги Беневрекови
Ловеч ул. "Васил Левски" № 5, Тел. 068 / 604 422, GSM: 0887 440 386, Website: http://www.bulgaria-lovech-dentist.com