Дата на събитието: 
петък, December 27, 2019
Място: 
Историческата местност „Пази мост“ край Ловеч и Къкринското ханче
Организатор: 
Регионално- исторически музей-Ловеч
Час: 
м. Пази мост от 12:00 ч., Къкринско ханче от 12:30