Плаващата сцена с воден екран в гр. Ловеч е част от проектът ”Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето”, спечелен от община Ловеч по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Съоръжението се намира между Покрития мост и пешеходния мост до Общината. На сцената се провеждат различни културни събития в сферата на музиката, фолклора, изобразителното изкуство, танците и театралните постановки на открито в съчетание със светлинни и звукови ефекти върху водната стена.
Цени на услуги:
Цена на билет за концерти и спектакли организирани с гостуващи професионални формации и изпълнители с платен вход за седящи места – 5,00 лв.;
За излъчване на рекламни клипове на воден екран:
– За едно излъчване на един рекламен клип с времетраене до 30 секунди, непосредствено преди и след провеждане на културно събитие – 40,00 лв. и по 20,00 лева за всеки започнати следващи 30 секунди;
– За едно излъчване на един рекламен клип с времетраене до 30 секунди, във време извън културно събитие – 20,00 лв. и по 10,00 лева за всеки започнати следващи 30 секунди;
За техническо обслужване при почасово ползване до 2 часа:
– На плаваща сцена и воден екран – 300,00 лв.;
– На плаваща сцена – 200,00 лв.;
– На воден екран – 170,00 лв.;

Водна сценаВодна сцена и воден екран