Архитектурният резерват Старо Стефаново (20 км югоизточно от Ловеч, само на 3 км от главния път София - Варна) е с над 100 паметника на културата от началото и средата на XIX в.
За пръв път селото се споменава с името Исвоте в летописи от 1515 година. Исторически е доказан старобългарският му произход (едно от най-старите в областта селища). Интерес за любопитния посетител са 1300 - годишното дърво цер, църквата "Рождество Пресвета Богородица" (1864), строена от уста Генчо Кънчев от Трявна, селската чешма (1830) и Поповото мостче (1824) г.
Тук е роден Иванаки Йонков - Кюркчията, един от ръководителите на Велчовата завера, обесен от турците през 1836 г. В околностите на селото има няколко тракийски могили. Селото беше снимачна площадка на сериала по прочутия роман на Ивайло Петров "Хайка за вълци“.

Рождество Пресвета БогородицаСелска чешмаПоповото мостче